Site Overlay

Volné termíny v roce 2020

Termíny pro rok 2020 uveřejníme koncem měsíce října.

 

V roce 2019 probíhala výuka v těchto termínech.

 

Termín

 

Kategorie
 

Počet volných míst

 21. 3. 2019

Silniční NAKED bikes + cestovní silniční

obsazeno

 23. 3. 2019
Silniční NAKED bikes + cestovní silniční obsazeno
 6.4. 2019
Silniční NAKED (v češtině i v angličtině)
obsazeno
13.4. 2019 Offroad Cestovní endura obsazeno
13. 4. 2019 Cestovní endura offroad obsazeno
 27. 4. 2019
Cestovní silniční / soft enduro
Již obsazeno
4.5. 2019
Offroad cestovní endura
1 volný
5. 5. 2019 Silníční a cestovní (naked, tourer apod.) obsazeno
 10. 5. 2019
Cestovní endura offroad obsazeno
 11. 5. 2019
Silníční a cestovní (naked, tourer apod.) obsazeno
 18. 5. 2019
Offroad cestovní endura
obsazeno
31.5. – 9.6. 2019
Cenduro expedice RUMUNSKO
obsazeno
 12.-16. 6. 2019
5  denní výuka dívek, akce PROMOTOŽENY.CZ obsazeno
 29.6. 2019
Silníční a cestovní (naked, tourer apod.) obsazeno
 13.7. 2019
Offroad cestovní endura obsazeno
 20.7. 2019
Offroad cestovní endura obsazeno
 27.7. 2019
Offroad cestovní endura obsazeno
10.8. 2019 Offroad Cestovní endura obsazeno
24.8. 2019 Cestovní endura offroad obsazeno
 31.8.. 2019 Hard enduro obsazeno
14.9. 2019 Offroad cestovní endura obsazeno

 

Kvůli podzimu, budou další volné termíny vyhlašovány v závislosti na povětrnostních podmínkách.

 

V případě více než dvou žáků u skupinových lekcí a u všech individuálních lekcí 1 žák / 1 instruktor, je možné dohodnout i lekci mimo tyto vypsané termíny.

 

Pro dotazy, či objednávky lze využít objednávkový formulář níže.

Rovněž můžete psát na: info@gasovamotoskola.cz

Nebo volejte: 792 334 553

„Jediný dochovaný snímek, kde se tvářím smrtelně vážně :-)“

 

 

Věnujte prosím pozornost bezpečnostním podmínkám, se kterými v případě objednání kurzu souhlasíte.

Souhlas se zpracovíním osobních údajů:

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním osobních údajů a souhlas uděluji na dobu 10 let od udělení souhlasu. Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a byl jsem poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 zákona jakož i právem tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@gasovamotoskola.cz, což stvrzuji objednáním lekce výuky.

 

Bezpečnostní podmínky:

Předpokládáme, že na náš kurz se budou hlásit jen samí jedinci, kteří používají zdravý selský rozum a jsou svéprávní, avšak pro případ, že by k nám přeci jen zbloudila „ovečka“ ze stáda zlých a zákeřných jedinců, jsme nuceni uvést tyto podmínky, které platí na naše všechny služby:

Podáním přihlášky / objednáním termínu, vyjadřují účastníci svůj souhlas s tím, že se akcí účastní z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí.

Nesou výhradní občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za všechny škody, způsobené jimi samými či jimi používaným vozidlem. Účastníci se podáním přihlášky vzdávají jakýchkoliv nároků na náhradu přímých či nepřímých věcných škod či ublížení na zdraví vzniklých z jakéhokoliv právního důvodu v souvislosti s dotčenou akcí, jakož i potvrzuje, že se zúčastní takových závodů na vlastní žádost a také na vlastní nebezpečí. Toto potvrzují účastí na kurzu.