Site Overlay

Volné termíny v roce 2020

Volné termíny v roce 2020.

Termíny všech skupinových kurzů již proběhly a v letošním roce již bude možné realizovat jen individuální kurzy s ohledem na panující počasí.

Termíny na rok 2021 budou vypsány v průbhu měsíce listopad.

 

Termín

 

Kategorie
 

Počet volných míst
28. 3. 2020
Cestovní endura – základní offroad kurz
přesunuto kvůli COVID
4. 4. 2020
Silniční kurz zaměřený na on road jízdu
přesunuto kvůli COVID
19.4. 2020
Cestovní endura – základní offroad kurz přesunuto kvůli COVID
25.4. 2020 Cestovní endura – základní offroad kurz Vyprodáno
26.4. 2020 Silniční kurz pro čerstvé držitele řidičských průkazů = začátečníky, typ kurzu on road (silniční) jízda Vyprodáno
8. 5. 2020 Advance pro cestovní endura – pro pokročilé.
Vhodné pro středně pokročilé jezdce.
Vyprodáno
16. 5. 2020 Silniční kurz zaměřený na on road jízdu Vyprodáno
30. 5. 2020
Cestovní endura – základní offroad kurz Vyprodáno
6. 6. 2020
Cestovní endura – základní offroad kurz Vyprodáno
27. 6. 2020
Silniční kurz zaměřený na on road jízdu Vyprodáno
2. – 6. 7. 2020 Motokemp pro ženy:

www.promotozeny.cz

Vyprodáno
8.8. 2020
Silniční kurz zaměřený na on road jízdu Vyprodáno
15. 8. 2020
Cestovní endura – základní offroad kurz Vyprodáno
29. 8. 2020
Cestovní endura – základní offroad kurz Vyprodáno
12. 9. 2020
Silniční kurz zaměřený na on road jízdu Vyprodáno

 

Kvůli podzimu, budou další volné termíny vyhlašovány v závislosti na povětrnostních podmínkách.

 

V případě více než dvou žáků u skupinových lekcí a u všech individuálních lekcí 1 žák / 1 instruktor, je možné dohodnout i lekci mimo tyto vypsané termíny.

 

Pro dotazy, či objednávky lze využít objednávkový formulář níže.

Rovněž můžete psát na: info@gasovamotoskola.cz

Nebo volejte: 792 334 553

„Jediný dochovaný snímek, kde se tvářím smrtelně vážně :-)“

 

 

Věnujte prosím pozornost bezpečnostním podmínkám, se kterými v případě objednání kurzu souhlasíte.

Souhlas se zpracovíním osobních údajů:

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním osobních údajů a souhlas uděluji na dobu 10 let od udělení souhlasu. Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a byl jsem poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 zákona jakož i právem tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@gasovamotoskola.cz, což stvrzuji objednáním lekce výuky.

 

Bezpečnostní podmínky:

Předpokládáme, že na náš kurz se budou hlásit jen samí jedinci, kteří používají zdravý selský rozum a jsou svéprávní, avšak pro případ, že by k nám přeci jen zbloudila „ovečka“ ze stáda zlých a zákeřných jedinců, jsme nuceni uvést tyto podmínky, které platí na naše všechny služby:

Podáním přihlášky / objednáním termínu, vyjadřují účastníci svůj souhlas s tím, že se akcí účastní z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí.

Nesou výhradní občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za všechny škody, způsobené jimi samými či jimi používaným vozidlem. Účastníci se podáním přihlášky vzdávají jakýchkoliv nároků na náhradu přímých či nepřímých věcných škod či ublížení na zdraví vzniklých z jakéhokoliv právního důvodu v souvislosti s dotčenou akcí, jakož i potvrzuje, že se zúčastní takových závodů na vlastní žádost a také na vlastní nebezpečí. Toto potvrzují účastí na kurzu.